Autisme. Hvad nu ?

Intro:

Denne webside er målrettet forældre til børn der har fået en infantil autisme diagnose.
Websiden er lavet af forældre til et barn med infantil autisme og uspecificeret grad af autisme.
Et 7 års intensivt adfærdsanalytisk forløb udgør erfaringsgrundlaget for det skrevne.
Motivationen for at lave websiden er at "nye forældre" læser den og forholder sig til den metode som vi har valgt.
Vi vil på ingen måde opfordre forældre til ukritisk at vælge som os.
Derimod vil vi opfordre dem til at søge bredt og danne sig et overblik over hvad der findes af mulige metoder til at takle den nye og uventede situation.
Vi husker tydelig da vi gik ud fra mødelokalet med diagnosen i hånden hvor der med dystre miner var forkyndt til os at "han kommer nok aldrig til at snakke" og "skal nok anbringes på en døgninstitution når han bliver for fysisk svær at klare"
Hovedbudskabet fra os er: Tro ikke på noget som helst af det som du hører. Der er ingen der kan forudsige hvordan det kommer til at gå. Tro aldrig på nogle der fraråder en bestemt metode.
Hvert enkelt tilfælde af autisme er vidt forskelligt og det er kun Jer selv der i sidste ende kan vurdere hvad der er bedst for Jer.
Vores virkelighed var at der var absolut ingen der på nogen måde kunne byde ind med noget som kunne hjælpe vores barn til at trives i den almene verden.
Vi måtte selv søge bredt og identificere den rette metode for os og vi måtte selv på alle måder drive og lede hele forløbet.
Hvis denne intro har fanget din interesse så læs videre :-)